TextAid

TextAid is een volledig webbased programma. Het voordeel hiervan is dat het op elk apparaat gebruikt kan worden, onafhankelijk van het besturingssysteem. Computers, tablets en smartphones kunnen alle TextAid draaien. Omdat het webbased is, maakt het niet meer uit welk besturingsprogramma gebruikt wordt: Windows, IOS, Android (van belang omdat de steeds vaker ingezette Chromebooks op dit besturingssysteem draaien). Overal waar internet beschikbaar is, kan het programma gebruikt worden. Uiteraard moet er dan wel een internetverbinding (bv. via WiFi) zijn!

Om het programma te laten draaien, gaat de gebruiker naar de website van TextAid. Hij logt in met zijn gebruikersnaam en wachtwoord*. Vervolgens verschijnt in de browser een zijbalk waarop de belangrijkste functies staan. De hoofdfunctie is het voorlezen van de teksten in het hoofdvenster. Dat zijn niet alleen internetteksten, maar bijvoorbeeld ook Word- en PDF-teksten. Om deze bestanden te kunnen voorlezen, moeten ze geüpload worden naar het internet. Ze komen in een eigen bibliotheek te staan (dus in de Cloud). Een mooie optie is dat gefotografeerde teksten omgezet kunnen worden in leesbare teksten: op deze manier kunnen zonder scanner teksten leesbaar gemaakt worden. TextAid heeft vijf voorleestalen aan boord: de vier hoofdtalen en Spaans. Per taal is standaard één stem beschikbaar. Indien gewenst kunnen andere combinaties van stemmen worden gemaakt, bijv. twee Nederlandse stemmen en drie Engelse stemmen. De spreeksnelheid kan traploos worden verhoogd of verlaagd. De kwaliteit van de stemmen is vrij goed te noemen. De tekst wordt met een dubbele meeleescursor voorgelezen. Hij scrolt automatisch naar beneden als de stem het einde van de zichtbare tekst bereikt. TextAid  springt automatisch naar de volgende pagina. Om de leesbaarheid van de tekst verder te vergroten, kan de gebruiker een liniaal onder de tekst meeschuiven of een ‘raampje’ over de tekst leggen.

Het programma heeft verder de mogelijkheid te ondersteunen bij het schrijven. Zodra de gebruiker naar de website gaat, ziet hij een eenvoudige tekstverwerker. Binnen deze tekstverwerker is er schrijfhulp in de vorm van spellingcontrole, woordvoorspelling (erg traag) en hardop voorlezen van de geschreven teksten. TextAid beschikt niet over homofonenhulp. Deze optie is wel beschikbaar bij Kurzweil 3000, Sprint (Plus) en ClaroRead. Vooral jonge leerlingen en mensen met zeer grote spellingmoeilijkheden zullen deze optie missen. Het is  mogelijk werkboeken in te vullen met TextAid. Hiervoor zijn verschillende tools beschikbaar, zoals geschreven teksten, cirkels en lijnen. Sinds kort beschikt het programma over spraakherkenning: Het is mogelijk korte teksten te dicteren en deze over te laten nemen in de tekstverwerker. Er dient uiteraard een microfoon beschikbaar te zijn (zoals bij veel apparaten het geval is).

Het programma beschikt over markeerstiften, waardoor belangrijke tekstdelen beter zichtbaar worden. Deze kunnen ook uit de tekst gelicht worden, waardoor -als de juiste zinnen/woorden gemarkeerd zijn – een samenvatting van de tekst ontstaat.

De kosten van het programma bedragen voor individuen €75,- per jaar. Ze zijn dan steeds verzekerd van de laatste updates. Scholen en stichtingen kunnen abonnementen afsluiten voor aanzienlijk lagere kosten. Als scholen het programma Scan2Text aanschaffen kunnen ze gemakkelijk tekst-PDF’s maken van schoolboeken. Dit is van belang omdat nieuwe digitale schoolboeken niet langer beschikbaar worden gesteld door Dedicon. Oudere boeken zijn wel nog verkrijgbaar.

*Wanneer scholen gebruik maken van TextAid kan het programma zodanig ingesteld worden, dat inloggen niet langer noodzakelijk is.