Alinea

Alinea is het nieuwste voorleesprogramma Het is een betaalbaar en krachtig programma dat lijkt op een kruising tussen Sprint Plus en Kurzweil. Het programma kan zowel teksten voorlezen, schrijfondersteuning bieden, als studiehulp geven.

Het voorlezen van teksten gebeurt in het Nederlands en de drie vreemde talen die op de meeste scholen worden aangeboden (Voor elke taal zijn meerdere stemmen beschikbaar, zodat de gebruiker een stem kan kiezen waar hij/zij de voorkeur aan geeft. Het programma schakelt automatisch tussen de talen, als meerdere talen in één document staan. Schoolboeken van Dedicon worden voorgelezen, evenals PDF- en Word-documenten. Het programma beschikt niet over een scanmodule, waarmee de gebruiker zelf teksten kan scannen. Internetpagina’s voorlezen is mogelijk met de leesknop. Het voorleestempo kan in stappen worden aangepast, zodat de lezer de voorgelezen tekst kan meelezen. De lezer blijft bij de tekst door de dubbele meeleescursor.

De schrijfondersteuning is vrij uitgebreid. Naast het voorlezen van eigen teksten, is er spellingcontrole, homofonenhulp, maar ook ‘slimme’ woordvoorspelling (dit is: (1) voorspelling op basis van de ingetypte letters en (2) op basis van hetgeen de schrijver mogelijk wil schrijven (3) hulp bij het schrijven van samengestelde woorden en (4) hulp bij het schrijven van werkwoorden; de woordvoorspeller lijkt sterk op WoDy). De homofonenhulp werkt met voorbeeldzinnen. Naast hulp bij homofonen, biedt Alinea hulp bij de spelling van werkwoorden (door alle vormen te laten zien) en samengestelde woorden (aan elkaar schrijven). In feite is het programma Wody ingebouwd in Alinea. Dit maakt het programma tot een krachtige spellinghulp voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Studieondersteuning wordt geboden in de vorm van verklarende woordenboeken (één voor kinderen, één voor volwassenen en een beeldwoordenboek) en vertaalwoordenboeken. Alle woordenboeken zijn afkomstig van Van Dale. In het programma kunnen teksten gemarkeerd worden. Gemarkeerde tekst wordt in een apart document gezet, waardoor een samenvatting ontstaat. Het is uiteraard wel van belang de juiste zinnen te markeren. Het programma beschikt niet over een mindmapfunctie en schrijftemplates. Hiervoor is men aangewezen op Kurzweil 3000 (mindmap/templates) en ClaroRead (mindmap).

Het is mogelijk om een abonnement op het programma te nemen voor een bedrag van ongeveer € 10 per maand. Het PC-programma (Windows) gaat ongeveer € 325 kosten. In combinatie met de app (momenteel alleen voor de IPhone of IPad) kost het rond de € 400. De app is los te verkrijgen voor ongeveer € 100.

Kortom: Het programma heeft een overzichtelijke opbouw en ziet er verzorgd uit. We zijn enthousiast over het automatisch schakelen tussen voorleestalen, de uitvoerige woordvoorspeller (met als extra’s: hulp bij werkwoorden en samengestelde woorden) en de aanwezigheid van diverse woordenboeken. Het programma kan een gedegen concurrent worden voor Sprint Plus, L2S en ClaroRead.