ClaroRead

ClaroRead is een programma dat sterk in opkomst is vanwege zijn mogelijkheden, maar ook zijn prijs. Het is aanzienlijk goedkoper dan Kurzweil 3000 en Sprint Plus. Het programma kent verschillende versies. De goedkoopste variant (ClaroRead Standaard) kan geen teksten scannen en heeft twee voorleestalen (Nederlands en Engels). De duurste versie (ClaroRead Pro) is in staat zelf teksten te scannen en kan ook de talen Frans en Duits voorlezen. Voor elke ondersteunde taal is één stem beschikbaar. Het programma is uit te breiden met méér stemmen.

ClaroRead heeft als taak teksten voor te lezen, maar ook te ondersteunen bij het schrijven en studeren. Waar Kurzweil en Sprint (Plus) over een eigen tekstverwerker beschikken, is dat niet het geval bij ClaroRead: als ClaroRead opstart verschijnt een klein venster, waarin de belangrijkste bedieningsknoppen staan. De gebruiker gebruikt zijn tekstverwerker (of een ander programma) en kan de teksten in dat programma laten voorlezen. Het voordeel is dat de leerling in zijn vertrouwde programma kan werken, bovendien zijn méér opmaakmogelijkheden beschikbaar. ClaroRead biedt in het opgestarte programma ondersteuning bij het schrijven door gebruik te maken van de eigen spellingcontrole, woordvoorspelling, homofonenhulp en het voorlezen van de getypte tekst.

In vergelijking met andere voorleesprogramma’s is de basisbediening (voorlezen) even gemakkelijk. De woordvoorspelling is goed toegankelijk. Het is even zoeken homofonenfunctie aan de gang te krijgen. Is die eenmaal geactiveerd, dan krijg de gebruiker steeds een visueel en auditief teken als een homofoon wordt geschreven. De spellingcontrole van het programma werkt omslachtig, maar als ClaroRead binnen Word wordt gebruikt, werkt ook de spellingcontrole van dit programma, en die is handiger in gebruik. Woordvoorspelling werkt zowel op basis van ingetypte letters als op basis van fonetische schrijfwijze. Die laatste optie is echter beperkt inzetbaar; zodra de schrijfwijze wat sterker afwijkt van het originele woord, heeft ClaroRead moeite het juiste woord te voorspellen. De voorspelfunctie laat bij beginnende gebruikers vrij weinig woorden zien. Naarmate iemand langer werkt met het programma, zal ClaroRead steeds meer woorden voorspellen.

ClaroRead heeft enkele instelmogelijkheden enigszins verborgen zitten, bv. het kiezen van de stem/taal, maar ook het instellen van de spreeksnelheid en de wijze waarop de uitgesproken woorden getoond worden in de tekst. Het zou prettig zijn als deze opties sneller toegankelijk zijn.

Wat erg goed werkt, is het voorlezen van teksten op internet. De gebruiker moet de tekst selecteren. Zodra dat gebeurd is, begint ClaroRead de tekst voor te lezen. Bij andere programma’s komt het weleens voor dat ook niet zichtbare codes worden voorgelezen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Kurzweil 3000.

Om schoolboeken te laten voorlezen heeft ClaroRead een apart programma ontwikkeld: Boeklezer. Dit programma dient voor een gering bedrag aangeschaft te worden naast ClaroRead. Het is in staat om de schoolboeken van Dedicon voor te lezen. Binnen dit programma kunnen ook werkboeken worden ingevuld met een uiteenlopend aantal hulpmiddelen, zoals tekstverwerken, markeren, onderstrepen en rechthoek/cirkel tekenen. Het programma is eenvoudig in gebruik.

Kortom: leerlingen met leesproblemen kunnen goed gebruik maken van Boeklezer, dat heel functioneel is. Als ze zelf teksten willen schrijven of internet (of andere digitale teksten) willen laten voorlezen, kan ClaroRead ingezet worden. De schrijfondersteuning is minder sterk dan bij Sprint Plus, dat gebruiksvriendelijker en vollediger is. Daar staat tegenover dat het een relatief goedkoop programma is. Met het oog op het voortgezet onderwijs denken wij dat de versies met scanfunctie en meerdere talen de voorkeur verdienen.