Begeleiding van dyslectische leerlingen

In het onderwijs wordt ingezet op het verbeteren van functioneel lezen en schrijven. Goede begeleiding houdt in dat er op de eerste plaats in het primaire proces rekening gehouden wordt met dyslexie of ernstige lees- en spellingproblemen. Hier onderscheiden we drie niveaus van onderwijszorg.

  1. Het eerste niveau betreft goed onderwijs, acceptatie en begrip voor de belemmeringen die dyslexie met zich meebrengt.
  2. Vervolgens dient iedere school zorg te dragen voor onderwijszorg op niveau 2, dat wil zeggen dat er binnen klassenverband aandacht aan de specifieke kenmerken van dyslectische leerlingen wordt besteed in de vorm van extra leerhulp, compensaties en dispensaties.
  3. Met onderwijszorg op niveau 3 wordt bedoeld dat de leerling aanvullende training en sociaal-emotionele begeleiding ontvangt buiten klassenverband. Al deze niveaus dienen binnen het onderwijs geïntegreerd vorm te krijgen in afstemming met eventuele behandeling van dyslexie in de gezondheidszorg (zorgniveau 4).