Inleiding

schema implemantatie

Succesvolle implementatie van ICT-middelen binnen een school is duidelijk meer dan het aanschaffen en incidenteel inzetten van de materialen. In de praktijk onderscheiden we vier terreinen die bijdragen aan de implementatie. In bovenstaand schema zijn deze gevisualiseerd.

 1. Visie en beleid
  Dit is de ‘as’ die alle andere onderdelen bij elkaar houdt en aanstuurt. Op schoolniveau moet duidelijk zijn hoe ICT-middelen bijdragen aan het onderwijs en de zorg die de school voor dyslectische leerlingen wil realiseren.
 2. Beheer en professionalisering
  Om ICT-middelen goed te laten ‘landen’ en goed in te zetten, zal de school na moeten denken over de manier waarop de middelen worden beheerd (ICT-beheer). Ook zal er terugkerende deskundigheidsontwikkeling moeten plaatsvinden van docenten en begeleiders, zodat de middelen blijvend goed worden ingezet.
 3. Materialen
  De keuze van de materialen moet passen bij de visie die de school heeft op de begeleiding van dyslectische leerlingen. Ook zijn er criteria nodig voor aanschaf, toepassing (welke leerlingen hebben recht op gebruik), monitoring en evaluatie.
 4. Kwaliteitsbeleid en praktijkonderzoek
  Evenals bij alle andere onderwijsarrangementen is de inzet van ICT-middelen onderhevig aan cyclisch kwaliteitsbeleid. Het is verstandig de effecten van de ICT-middelen te onderzoeken.

Aandacht schenken aan deze vier stappen biedt scholen de mogelijkheid om een goede basis te leggen voor een adequate inzet van ICT-middelen. Teleurstellingen worden voorkomen en dyslectische leerlingen profiteren maximaal van hun ‘technische maatjes’. Op de volgende vier pagina’s gaan we dieper in op bovenstaande terreinen.