Welkom in wereld van ICT-middelen voor dyslectici

Er is een tijd van komen en gaan. Sinds 2021 werk ik niet meer als dyslexiespecialist en richt ik me op andere zaken. Het is voor mij daarom onhaalbaar om deze website actueel te houden. Ik heb daarom besloten de webhosting van deze site met ingang van 6 november a.s. te beëindigen. Jullie kunnen eventueel terecht op de website technischehulpmiddelen.nl. 

Enkele jaren geleden verscheen de publicatie Technische Maatjes bij Dyslexie. Deze is ruim verspreid op scholen in Nederland. Sinds die tijd is het wat stil geworden. Intussen hebben de ontwikkelingen rondom ICT-middelen niet stilgestaan. Sommige hulpmiddelen zijn verdwenen, omdat ze onvoldoende hulp boden. Andere hulpmiddelen zijn erbij gekomen. De meeste computerprogramma’s van het eerste uur hebben flinke updates gekregen, waardoor ze beter aansluiten bij de behoeften van de gebruikers.

Een grote verandering van de afgelopen jaren is de opkomst van apps voor smartphones en tablets. Zeven jaar geleden waren deze nauwelijks beschikbaar. Ook sterk veranderd is het ‘gebeuren’ rondom Daisyboeken. Waar ze enkele jaren geleden nog uitsluitend aangeboden werden op CD-roms, zijn ze nu vooral beschikbaar in de vorm van downloads of streams. Was men enkele jaren geleden aangewezen op daisyspelers en een windows-programma als Amis, tegenwoordig kunnen daisyboeken op vrijwel elke smartphone en tablet beluisterd worden.

Wat in mijn ervaring als dyslexiebehandelaar nog onvoldoende is veranderd, is de inzet van deze hulpmiddelen binnen het onderwijs. Veel scholen geven weliswaar aan dat ze deze hulpmiddelen aanbieden; in de praktijk blijkt dit vaak tegen te vallen. Digitale boeken worden door scholen vaak wel beschikbaar gesteld; het ontbreekt aan ondersteuning van de leerlingen bij het gebruik ervan. Het gevolg is dat veel leerlingen en ouders vroegtijdig afhaken. Ze proberen het dan zonder hulpmiddelen te redden. Een gemiste kans!

U bevindt zich nu op de blog-pagina, waar steeds de nieuwste berichten bovenaan staan. Met behulp van de menubalk kunt u naar de pagina’s gaan die een vastere inhoud hebben. Heeft u een vraag die niet beantwoord wordt, kijk dan op de pagina Advies en training. Ik wens u succes met het zoeken en vinden van de informatie die u nodig heeft.

Technische Maatjes bij Dyslexie

tmbdIn 2008 verscheen de tweede editie van een boekje met bovenstaande titel. Het is een productie van het Masterplan Dyslexie (auteurs: Jos Smeets en Ria Kleijnen); het is gratis op alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs verspreid, mede omdat technische hulpmiddelen nog te weinig werden ingezet in het onderwijs. De brochure beschrijft o.m. welke compenserende middelen op de markt zijn, hoe ze ingezet kunnen worden binnen de klas en hoe de implementatie tot stand komt. Op de website van het Masterplan Dyslexie is de tekst van het boekje te downloaden in PDF-formaat. Het boek zelf is niet meer verkrijgbaar. De teksten over de hulpmiddelen zijn niet meer up-to-date, vandaar deze website. Bij het boek hoorde een DVD. De filmpjes zijn nog te bekijken op de website van Leraar 24.