Read&Write

Read&Write van Texthelp is oorspronkelijk een Engels programma, dat in Groot-Brittannië veel gebruikt wordt. Het is een web-based voorleesprogramma. Het kan dus op elke computer/telefoon/tablet met Google Chrome gebruikt worden. De gebruiker is niet meer afhankelijk van Windows of IOS. Zodra de webbrowser-extensie is geïnstalleerd, kan een toolbar zichtbaar gemaakt worden, die aanpasbaar is. Op deze toolbar staan de belangrijkste functies van het programma: voorlezen, woordvoorspelling, woordenboeken, spraakherkenning, markeren…

Leesondersteuning

Het voorlezen van eigen teksten en PDF-teksten (schoolboeken Dedicon) is mogelijk in een groot aantal talen (ne-fr-du-en-sp-it..). Voor elke taal zijn meerdere stemmen beschikbaar, zodat de gebruiker een stem kan kiezen die bij hem/haar past. Het voorleestempo is traploos instelbaar. De voorgelezen tekst wordt met een dubbele meeleescursor gemarkeerd.  Een handige extra functie is de mogelijkheid een screenshot te maken. Zodra dat is gebeurd, vindt tekstherkenning plaats en is de tekst voor te lezen. Dit is vooral handig voor websites waarbij teksten niet geselecteerd kunnen worden.De gebruiker kan eventueel een leesliniaal over de tekst leggen, zodat het gemakkelijk wordt de plek op de pagina te bepalen.

Schrijfondersteuning

Om teksten te schrijven gebruikt men de tekstverwerker Google Docs, dat over vrij uitgebreide opmaakmogelijkheden beschikt.  Ook het invullen van werkboeken is mogelijk. Read&Write biedt ondersteuning in de vorm van voorlezen tijdens typen (woord-voor-woord, lezen na het typen van een leesteken), woordvoorspelling (op basis van ingetypte letters) en spellingcontrole (de spellingcontrole van Google Docs, geen eigen spellingcontrole). Er is nog geen homofonenfunctie aanwezig. Schrijfondersteuning is voor de vier hoofdtalen van de middelbare school aanwezig, niet voor andere talen. Read&Write beschikt over een eigen knop voor spraakherkenning. De gebruiker kan zijn teksten inspreken in de microfoon van de headset of laptop. Het programma zet dit om in geschreven teksten. Het is nog niet duidelijk hoe de kwaliteit van de spraakherkenning is.

Studieondersteuning

Momenteel zijn nog geen verklarende en vertaalwoordenboeken geïnstalleerd; deze komen wel op korte termijn beschikbaar. Verder zal een beeldwoordenboek toegevoegd worden, waardoor Read&Write heel geschikt is voor jonge gebruikers en NT-2-leerlingen. Binnen Read&Write bestaat de mogelijkheid om teksten te vertalen. Hiervoor wordt Google Translate ingezet. De kwaliteit van vertalingen is nog ver onder de maat. Google is volop bezig zijn vertaalfunctie te verbeteren; de verwachting is dat het vertalen van teksten in de toekomst verbetert.  Tenslotte beschikt Read&Write over markeerstiften. De gemarkeerde woorden/zinnen kunnen uit de tekst gelicht worden, zodat een samenvatting ontstaat. Een extra functie van Read&Write is dat woorden in tabelvorm uit de tekst uitgelicht kunnen worden, zodat de gebruiker een vocabulairelijst kan maken.

Hieronder een Nederlandsfilmpje over Read&Write:

https://youtu.be/Rdj-bBt0nqg