IntoWords

Dit voorleesprogramma is web-based. Dit betekent dat het op alle computers/laptops/tablets en smartphones werkt, waarop internet beschikbaar is. Het programma is niet langer afhankelijk van het besturingssysteem. Of je nu met Windows, IOS of Android werkt, het werkt op alle besturingssystemen. Dit is een mooie oplossing voor mensen die met bv. Chromebooks werken of met Apple-computers, waarvoor tot voor kort geen goede voorleeshulp beschikbaar was. Het is ook handig dat het overal (op school, thuis, op het werk) beschikbaar is, niet alleen op de computer waarop het programma is geïnstalleerd. Om met IntoWords te kunnen werken, moet de gebruiker over een internetverbinding beschikken, anders werkt het niet. De gebruiker moet namelijk inloggen in zijn account om IntoWords op te starten.

Leesondersteuning

IntoWords kan worden gebruikt om teksten voor te lezen die op het scherm staan. Zodra het programma is opgestart, verschijnt een kleine werkbalk met bedieningsknoppen. Tekst die op het scherm staat, kan in verschillende talen worden voorgelezen. Voor de Nederlandse taal zijn er drie stemmen. Voor de andere schooltalen is steeds één voorleesstem beschikbaar. De spreeksnelheid kan worden aangepast. De uitspraak van individuele woorden kan niet worden aangepast (dat is wel mogelijk bij Kurweil, Sprint, ClaroRead en L2S). De gebruiker kan kiezen hoe de voor te lezen tekst wordt gemarkeerd. Het best is de zgn. dubbele meeleescursor, waarbij de voorgelezen zin en het woord gemarkeerd worden: hierdoor blijft de lezer het best ‘bij de les’. De lezer kan instellen hoeveel tekst wordt voorgelezen: een zin, een alinea (dit heet hier: tekstblok) of pagina. Bij het voorlezen van een pagina scrolt de pagina vanzelf naar beneden als de tekst van het scherm afloopt. Jammer is dat het programma niet vanzelf naar de volgende bladzijde springt. Dát is wel het geval bij de Kurzweil en andere voorleesprogramma’s.

Wil de gebruiker eigen teksten en PDF-documenten laten voorlezen, dan moeten deze worden ingelezen vanaf de computer/tablet/smartphone. Zodra ze ingelezen zijn, verschijnen ze binnen de webbrowser. Ze zien exact vergelijkbaar uit als de originele documenten. Alleen tekst-PDF’s kunnen vanuit IntoWords worden voorgelezen: een foto-PDF moet eerst geconverteerd worden naar tekst-PDF. Dat kan met een goede kopieermachine, maar ook met OCR-software (zoals bv. OmniPage of ABBYY-Finereader).

Schrijfondersteuning

De schrijfhulp die IntoWords biedt, kan met de ingebouwde eenvoudige (web-based) tekstverwerker. Bij deze tekstverwerker is schrijfhulp beschikbaar in de vorm van spellingcontrole, voorlezen van de geschreven woorden/zinnen, woordvoorspelling. De woordvoorspelling werkt niet alleen op basis van de getypte letters, maar ook op basis van hetgeen de schrijver misschien bedoelde te schrijven (we noemen dit ‘slimme woordvoorspelling’). Als deze hulp aan staat, voorspelt IntoWords bij het typen van sjo ook chauffeur en chocola. Dat is heel handig voor dyslectici die nog heel fonetisch schrijven. Het programma claimt ook hulp te bieden bij homofonen (dit zijn woorden die hetzelfde klinken, maar waarvan twee spellingen bestaan: bv. mij-mei, wei-wij, licht-ligt). Homofonen worden bij de slimme woordvoorspelling weergegeven met een oranje lijntje voor het woord. De gebruiker weet dan dat er twee versies bestaan. Buiten deze hulp is de gebruiker nog niet veel verder, want hoe moet hij nu weten welk van de twee versies goed is? Programma’s zoals Sprint markeren deze woorden in de tekst en laten met tekeningen en voorbeeldzinnen zien welke versie de gebruiker moet kiezen. Misschien is dat nog iets voor een volgende versie.. Tot die tijd is het een kwestie van het woord typen in een zoekmachine en te zien hoe het wordt gebruikt. Het nadeel hiervan is dat het schrijven flink wordt opgehouden. Oudere dyslectici zullen de homofonenhulp in het Nederlands minder vaak gebruiken, omdat homofonen vaak voorkomende woorden zijn, die op een gegeven moment toch wel goed geschreven worden.