Vergelijking web-based voorleessoftware

Webbased voorleesprogramma’s zijn niet afhankelijk van het besturingssysteem dat wordt gebruikt. Ze zijn daarom goed te gebruiken op o.a. Chromebooks, maar ook op IPads en tablets met andere besturingssystemen. In onderstaande tabel worden de belangrijkste functies van de drie webbased-voorleesprogramma’s met elkaar vergeleken:

IntoWords TextAid Read+Write
Leesondersteuning
Leest Nederlands voor ja (drie stemmen) ja (2 stemmen) ja (1 stem)
Leest meest voorkomende vreemde talen voor en-fr-du-sp en-fr-du-sp en-fr-du-sp
Leest zeer veel andere talen (vraag na bij leverancier) ja ja ja
Meer stemmen per taal ja nee ja
Schakelt automatisch tussen talen in tekst nee ja nee
Leest internet voor ja ja ja
Leest Word-documenten voor (na uploaden) ja ja ja
Leest PDF-documenten voor (na uploaden) ja ja ja (in PDF-reader)
Kan foto-PDF omzetten in leesbare tekst-PDF nee ja nee
Kan screenshot omzetten in gesproken tekst nee ja ja
Leestempo aanpasbaar ja ja ja
Dubbele meeleescursor*** ja ja ja
Kan teksten scannen nee nee nee
Schrijfondersteuning 
Beschikt over eigen tekstverwerker***** ja (beperkt) ja (beperkt) nee
Heeft spellingcontrole in eigen tekstverwerker ja ja nvt
Homofonenfunctie ja (beperkt) nee nee
Woordvoorspelling ja ja ja
Voorlezen tijdens typen ja ja ja
Spraakherkenning (spraak-naar-tekst) nee ja ja
Studieondersteuning
Verklarend woordenboek (nl) nee nee ja
Beeldwoordenboek nee nee ja
Synoniemenwoordenboek (ne) nee nee nee
Vertaalwoordenboeken nee nee nee
Vertaalt teksten nee ja ja
Markeerstiften aanwezig nee ja ja
Gemarkeerde tekst ‘samenvatten’ nee ja ja
Kan samenvatten zonder zelf markeren nee nee nee
Kan mindmap maken nee nee nee
Beschikt over schrijftemplates**** nee nee nee
Kan werkboek invullen ja ja ja
Schoolboeken Dedicon (tot eind VO)***** ja ja ja
Overige informatie
Licentiebedrag wordt per jaar betaald ja ja ja
Beschikbaar voor particulieren? nee ja ja

*Het programma wordt met vijf stemmen geleverd, elke taal 1 stem. Indien gewenst kunnen ook andere combinaties gemaakt worden (bv. 2x NL en 3x EN)
**Enkele meeleescursor: alleen het woord of de zin die voorgelezen worden, krijgen een markering
***Dubbele meeleescursor: de zin, regel of alinea krijgen een achtergrondkleur; het woord dat op dat moment wordt voorgelezen krijgt een andere kleur (vergemakkelijkt meelezen).
****Schrijftemplates: dit zijn voorbeelden van bepaalde schrijfopdrachten, zoals brieven. Ze vergemakkelijken het zelf schrijven van teksten.
*****De online tekstverwerker Google Docs kan in alle programma’s worden gebruikt. Deze tekstverwerker beschikt over uitvoerige tekstbewerkingstools.
*****Nieuwe schoolboeken worden niet langer aangeboden door Dedicon. Gebruikers zullen deze boeken weer zelf moeten scannen.