Vergelijking PC-voorleessoftware

In onderstaande tabel worden de belangrijkste functies van voorleesprogramma’s met elkaar vergeleken. Omdat er van elk programma meerdere versies bestaan, zijn we uitgegaan van de versie die de meeste mogelijkheden heeft. We willen daarmee laten zien, waartoe deze programma’s in staat zijn.

Kurzweil 3000 Sprint Plus ClaroRead Pro L2S Alinea
Leesondersteuning
Leest Nederlands voor ja ja ja ja ja
Leest andere talen voor en-fr-du-sp-it en-fr-du en-fr-du en-fr-du en-fr-du
Meer stemmen per taal ja ja nee ja ja
Schakelt automatisch tussen talen ja ja nee nee ja
Leest internet voor ja ja ja ja ja
Leest Word-documenten voor ja ja ja ja ja
Leest PDF-documenten voor ja ja ja ja ja
Leestempo aanpasbaar ja ja ja ja ja
Dubbele meeleescursor** ja ja ja nee ja
Kan teksten scannen + lezen ja ja ja ja ja
Kan foto van tekst voorlezen ja ja ja ja ja
Schrijfondersteuning 
Eigen spellingcontrole ja + ja ++ ja + nee ja+
Gebruikt spellingcontrole Word n.v.t. ja ja ja ja
Homofonenfunctie ja + ja ++ ja + ja, beperkt ja +
Woordvoorspelling ja + ja + ja + ja + ja+
Slimme woordvoorspelling*** nee ja ++ ja + ja + ja +++
Voorlezen tijdens typen ja ja ja ja ja
Spraak-naar-tekst nee nee nee nee nee
Studieondersteuning
Verklarend woordenboek (ne)  ja ja ja  ja ja
Synoniemenwoordenboek (ne)  ja nee nee nee nee
Beeldwoordenboek ja ja nee nee ja
Vertaalwoordenboeken
(alle talen)
ja ja nee nee ja
Vertaalt teksten ja nee nee nee nee
Markeerstiften aanwezig ja ja ja nee ja
Gemarkeerde tekst ‘samenvatten’ ja ja ja nee ja
Kan tekst onafhankelijk samenvatten ja nee nee nee nee
Kan mindmap maken ja nee ja nee nee
Beschikt over schrijftemplates**** ja nee nee nee nee
Kan werkboek invullen ja ja ja ja ja
Schoolboeken Dedicon
(tot eind VO)
ja ja ja ja ja
Overig
Gratis demoversie beschikbaar ja ja ja ja ja
Verkrijgbaar op usb-stick ja ja ja nee ja
Netwerkversie beschikbaar ja nee ja nee nee
Schoollicentie beschikbaar ja ja ja ja ja
Leverancier Lexima rdgKompagne Woordhelder Visiria Lexima
Globale kosten (particulieren) € 500-1000  € 150 p. jaar  € 180-280  € 99 € 399
Besturingssysteem Windows Windows Windows + IOS Windows Windows + IOS + Android
Extra aan te schaffen opties WoDy Combi
€ 300,-
Boeklezer € 19,- Uitsluitend app IOS: € 99

*Enkele meeleescursor: alleen het woord of de zin die voorgelezen worden, krijgen een markering
**Dubbele meeleescursor: de zin, regel of alinea krijgen een achtergrondkleur; het woord dat op dat moment wordt voorgelezen krijgt een andere kleur (vergemakkelijkt meelezen).
*** Slimme woordvoorspelling: ook woorden die niet met dezelfde letters beginnen, maar mogelijk wel bedoeld zijn, worden voorspeld (bv. konsentratie –> concentratie)
**** Schrijftemplates: dit zijn voorbeelden van bepaalde schrijfopdrachten, zoals brieven. Ze vergemakkelijken het zelf schrijven van teksten.