ReadingPen

De ReadingPen is een draagbaar apparaat op batterijvoeding. Het lijkt op een groot uitgevallen markeerstift, waarop een leesvenster is aangebracht. De gebruiker ‘sleept’ de pen over de te lezen tekst: het resultaat verschijnt in het leesvenster en wordt voorgelezen. De gebruiker kan met deze pen losse woorden of zinnen scannen in het Nederlands of Engels. Hij kan de woorden laten verklaren en vertalen met behulp van de ingebouwde woordenboeken. Spellen en verdelen van de woorden in lettergrepen zijn andere opties. De pen kan een 300-tal woorden opslaan in het geheugen, zodat de gebruiker er achteraf mee kan oefenen (bv. op een computer).

Het apparaat is vooral bedoeld voor mensen die lichtere leesproblemen hebben, en zo nu en dan hulp nodig hebben om lastige woorden voor te lezen, te verklaren of te vertalen. Leerlingen met dyslexie geven aan dat ze verklaar- en vertaalfunctie het handigst vinden; hij wordt weinig ingezet om woorden te decoderen. De pen is niet geschikt om grote hoeveelheden tekst te lezen. Daarvoor kan beter voorleessoftware worden ingeschakeld. Door de hoge prijs van het apparaat (+ € 300,-) en de beperkte mogelijkheden wordt de ReadingPen steeds minder gebruikt. Hij wordt niet meer verkocht in Nederland; regelmatig wordt hij nog tweedehands aangeboden.

Gebruiksgemak. Wanneer iemand de pen begint te gebruiken, heeft hij weleens moeite om woorden goed te scannen: de pen moet goed rechtop gehouden worden. De menufuncties worden in de praktijk weinig gebruikt, voornamelijk voor het schakelen tussen de twee ingebouwde woordenboeken. Het is mogelijk de woordenboeken tijdelijk uit te schakelen, bv. bij een proefwerk.