Advies en training

De laatste jaren heeft de ontwikkeling van ICT-ondersteuning voor mensen met ernstige lees- en spellingproblemen niet stilgestaan. Er zijn programma’s en hulpmiddelen verdwenen of naar de achtergrond geraakt, bijvoorbeeld de ReadingPen. Ook de klassieke daisyspeler wordt minder ingezet, nu er apps en computerprogramma’s zijn die de taken van deze spelers overnemen. Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen.  Daisyschijfjes worden bijvoorbeeld geleidelijk vervangen door digitale daisyboeken, boekbestanden die gestreamd of gedownload worden. Op het gebied van voorleessoftware is bijvoorbeeld EasyTutor verdwenen. Het programma L2S is sterk in opkomst, evenals voorleesprogramma’s voor andere besturingssystemen (bv. TextAid of Into Words).

Gezien de diversiteit aan hulpmiddelen is het voor scholen, maar ook voor dyslectici (en hun ouders) lastig om te kiezen welk hulpmiddel het best bij hen past. Kosten, gebruiksgemak, beschikbaarheid van digitale boeken, ondersteuningsmogelijkheden bij leesproblemen en spellingproblemen lopen sterk uiteen. We vinden het van belang om steeds te kijken naar de mogelijkheden en beperkingen van de toekomstige gebruikers. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om een programma als Kurzweil aan te schaffen als de inzet beperkt is. De mogelijkheden van dit programma zijn dermate divers dat dit niet altijd aansluit bij de behoeften van de gebruikers.

De vragen van toekomstige en bestaande ICT-gebruikers lopen sterk uiteen. Hieronder een kort overzicht:

 • Welk hulpmiddel past het best bij mijn kind / onze leerlingen?
 • Welke kosten zijn verbonden aan de aanschaf van ICT-hulpmiddelen? Zijn er kortingen zodra meerdere licenties worden aangeschaft?
 • Is het programma te gebruiken in een netwerk?
 • Hoe gebruiksvriendelijk is dit programma voor jonge kinderen?
 • Hoe is de kwaliteit van de diverse voorleesprogramma’s; zijn er sterke en zwakke kanten aan bepaalde programma’s?
 • Welke instructie heeft een leerling/kind/volwassene nodig om software en hardware goed te gebruiken?
 • Is het mogelijk instructie te verzorgen aan kinderen/jongeren/volwassenen/groepen leerlingen/dyslexiebehandelaren/schoolteams?
 • Kunnen we ondersteuning krijgen bij het implementeren van ICT-middelen op onze school/werkplek?
 • Hoe is ICT-ondersteuning binnen het schoolbrede dyslexiebeleid onder te brengen?
 • Is het mogelijk om een informatiemiddag/avond te verzorgen over hulpmiddelen voor dyslectici?

Indien u één of meer van bovenstaande vragen herkent, en verlegen zit om goede antwoorden, is het mogelijk contact op te nemen. We inventariseren de hulpvraag/vragen en zullen een begeleidingsvoorstel doen. Deze begeleiding kan bijvoorbeeld inhouden:

 • Losse adviesgesprekken
 • Informatiebijeenkomst/lezing op bv. scholen en opleidingsinstituten
 • Cursus t.a.v. compenserende hulpmiddelen
 • Training in het gebruik van een specifiek programma: Kurzweil 3000, Sprint (Plus), ClaroRead of L2S
 • Implementatiebegeleiding t.a.v. compenserend(e) hulpmiddel(en)

De kosten die daaraan gekoppeld zijn, worden duidelijk met u gecommuniceerd. U ontvangt steeds een offerte, zodat u niet met onverwachte kosten geconfronteerd wordt. Eventueel te verrichten meerwerk wordt duidelijk met u gecommuniceerd.

U kunt contact met mij opnemen via onderstaand contactformulier:

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht