Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie loopt sinds enig tijd en het heeft tot doel de begeleiding van dyslectische leerlingen binnen het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren. Het programma richt zich niet alleen op de behandelaren, maar ook op ouders, docenten, gemeenten, samenwerkingsverbanden en schoolbesturen. 

Binnen het project is o.m. aandacht voor compenserende hulpmiddelen; dyslexie verdwijnt immers niet. Ook ná en tijdens behandeling kan het nodig zijn om technische hulpmiddelen in te zetten. Omdat hulpmiddelen nog steeds niet breed ingezet worden, is de taakstelling om kennis over deze hulpmiddelen en richtlijnen voor de implementatie te verbeteren, zodat de toepassing ervan verbetert. 

Samen met medewerkers van het project COM (hogeschool Zuyd) en het Expertisecentrum Nederlands werken we aan het toegankelijk maken van de kennis over deze hulpmiddelen en het ontwikkelen van een methodiek om de implementatie ervan te verbeteren.

Ten aanzien van de hulpmiddelen zijn we bezig een hulpmiddel te ontwikkelen waardoor de keuze ervan vergemakkelijkt. Verder komt er een beschrijving van alle professionele hulpmiddelen, volgens een bepaald stramien, waardoor ze beter vergeleken kunnen worden. Wat nu al duidelijk is, is dat het kiezen van een juist hulpmiddel niet met enkele vragen te realiseren is. Het blijft maatwerk.

Ontwikkelde producten zullen op de website dyslexiecentraal.nl terecht komen. De verwachting is dat deze website op den duur overbodig wordt en dat alle relevante informatie dáár te vinden zal zijn.